Over covidtriage.nl

covidtriage.nl is een particulier project dat in het leven geroepen is om ondernemers en een andere geïnteresseerde te helpen. Wij bieden een oplossing die gratis gebruikt kan worden bij het uitvoeren van een digitaal checkgesprek (triage). Dit is zeer relevant in het kader van het nieuwe coronavirus (COVID-19), in het bijzonder bij de uitoefening van contactberoepen.

De ontwikkeling en het onderhoud van covidtriage.nl wordt bekostigd op basis van donaties. Wilt u covidtriage.nl helpen? Doneer dan een klein bedrag, zodat we dit initiatief kunnen voortzetten!


Doneer