COVID-19 Triage

Op 4 mei 2020 heeft het Outbreak Management Team (OMT) advies uitgebracht aan de Nederlandse overheid over de medisch-inhoudelijke stand van zaken betreffende COVID-19. In dit advies benadrukt het OMT het belang van triage bij contactberoepen:

Essentieel is dat naast strikte hygiënemaatregelen, triage toegepast wordt. Triage houdt in dat voor aanvang van de dienstverlening vastgesteld wordt dat de cliënt geen klachten heeft die passen bij COVID-19 en dat de cliënt geen huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten. Ook de beroepsbeoefenaar zelf dient bij klachten thuis te blijven en kan niet werken indien een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Inmiddels heeft het RIVM op de webpagina "Veilig werken bij contactberoepen" een checklist voor mensen werkzaam in contactberoepen gepubliceerd ("Gezondheidscheck contactberoepen").

covidtriage.nl

covidtriage.nl is een digitale uitwerking van de door het RIVM gepubliceerde "Gezondheidscheck contactberoepen". Onze tool is bedoeld voor ondernemers en ieder ander die digitale hulp zoekt bij het uitvoeren van die check.
Wij kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen (zie ook onze disclaimer). Deze tool/website is slechts bedoeld als hulpmiddel bij het uitvoeren van de door het RIVM opgestelde "Gezondheidscheck contactberoepen". Wij adviseren u de website van het RIVM en van de Rijksoverheid regelmatig te raadplegen en de daar genoemde adviezen op te volgen.

U kunt de check starten door op de blauwe knop met de tekst "START DE CHECK" te klikken (zie ook: hoe werkt het?)